Blackjack på Internett: Ordliste

Blackjack Skole

Ace ─ I en standard kortstokk på 52 kort er dette det høyeste kortet.

Ace Adjustment ─ Når en spiller øker eller senker innsatsen basert på hvor mange Ess det er igjen i kortstokken.

Ace Five Count ─ Strategi for korttelling. Denne strategien teller kun femmere og Ess.

Ace Neutral Count ─ System for korttelling. Teller Ess som 0 eller ignorerer dem helt.

Ace Poor ─ En kortstokk som inneholder færre Ess enn gjennomsnittet (statistisk).

Ace Rich ─ En kortstokk som inneholder flere Ess enn gjennomsnittet (statistisk).

Ace Side Count ─ Telling av hvor mange Ess som allerede har blitt spilt.

Action ─ Summen penger som er i spill i løpet av en enkelt innsats eller mengden av innsatser som har blitt gjort i løpet av en viss tidsperiode.

Anchorman ─ Spilleren som sitter på den siste plassen, til høyre for dealeren.

Back Counting ─ Korttelling av tilskuere.

Balanced Count ─ En strategi for korttelling. Her er summen av alle kort i en kortstokk 0 ettersom det er like mange kort verdsatt til minus og pluss.

Bankroll ─ Den totale pengesummen en spiller har til å gamble for.

Bankroll Management ─ En type strategi eller system som spilleren bruker for å kunne håndtere deres bankroll på en smart og bærekraftig måte.

Basic Strategy ─ Dette er den beste blackjackstragien for spillere som ikke teller kort.

Big Player ─ Lederen av et blackjack-lag som plasserer høye innsatser når kortene er fordelaktige.

Blackjack ─ Når en hånds første to kort totalt er 21. Navnet på spillet og dets formål.

Blackjack Tournament ─ En blackjack-konkurranse mellom en gruppe spillere som spilles i løpet av en viss periode, hvor en spiller ender opp som vinneren av turneringen.

Burn Cards ─ Kort som kastes av dealeren i løpet av spillet, vanligvis etter en shuffle eller et kutt.

Bust ─ Dersom en spillers hånd overskrider verdien 21. Også kjent som "Break".

Card Counter ─ En spiller som memoriserer hvilke kort som er igjen i spillet og hvilke som har blitt forkastet for å få en fordel over casinoet.

Card Counting ─ Memorering av hvilke kort som er i spill og hvilke som har blitt forkastet for å få en fordel over casinoet.

Camouflage ─ Enhver taktikk brukt for å skjule spillemetoder som korttelling fra casinoet.

Chips ─ Sjetonger brukt på casinoet i stedet for cash.

Cut ─ Splitting av kortstokken etter den har blitt stokket og før hendene deles ut.

Cut Card ─ Plastikk-kortet som brukes til å dele kortstokken.

Dealer ─ Personen som deler ut kortene. Spillerne konkurrerer mot dealeren.

Deck ─ De 52 kortene i en tradisjonell kortstokk som brukes i spillet blackjack.

Deck Penetration ─ Prosentandelen av kort spilt fra en boks eller kortstokk før dealeren blander kortene.

Discard Tray ─ Området til høyre for dealeren hvor kortene som har blitt spilt forkastes.

Double Deck ─ Blackjack spilt med to blandede kortstokker.

Double Down ─ Når en spiller dobler hans originale innsats og utdeles kun et ytterligere kort.

Double Exposure ─ En variant av blackjack hvor både dealerens og spillerens kort vises med billedsiden opp.

Draw ─ Også kjent som "Hit", hvor en spiller legger til et kort til hånden.

Early Surrender ─ Når en spiller overgir hånden før dealeren sjekker om han har blackjack (for å få halvparten av den opprinnelige innsatsen tilbake).

Eight Deck Blackjack ─ Et blackjack-spill som spilles ved bruk av 8 kortstokker på samme tid.

Even Money ─ Når en spiller får utbetalt den samme summen som opprinnelig ble satset.

Expectation ─ Det statistiske beløpet som en spiller er forventet å vinne eller tape på en innsats. Dette uttrykkes i prosentvis verdi.

Eye in the Sky ─ Casinoets videoovervåkning av casinogulvet.

Face Card ─ En Konge, Dame eller Knekt. Disse kortene har alle verdien 10.

Face Down Game ─ Et spill hvor spillerens første kort deles ut med billedsiden opp mens det andre kortet er vendt ned.

Face Up Game ─ Et spill hvor kortene alltid deles ut med billedsiden opp.

Favorable Deck ─ Dersom kortene som er igjen i kortstokken er til spillerens fordel.

First Baseman ─ Spilleren som sitter på plassen nærmest til dealerens venstre side.

Five Card Charlie ─ En hånd som består av totalt fem kort som ikke overskrider verdien 21, som betyr at spilleren har gått "bust".

Flat Bet ─ Når en spiller satser samme mengde på hver hånd.

Floorman ─ Kasinoleder som overvåker dealerne.

Hand ─ De første to kortene som deles ut til hver spiller.

Hard Ace ─ En hånd bestående av en Ess som kun kan brukes som 1.

Hard Hand ─ En hånd med en hard Ess eller ingen Ess.

Head-to-Head (or Head-on) ─ Å spille en til en mot dealeren.

High Roller ─ En spiller som satser stort.

Hi-Lo Count ─ En strategi for korttelling som tildeler kortene 2-6 telling på +1 og billedkort, ti'ere og Ess telling på -1.

Hit ─ Også kjent som "Draw", hvor en spiller legger til et ytterligere kort til hånden.

Hole Card ─ Dealerens ueksponerte kort, med billedsiden ned.

House ─ Casino- eller spilloperatøren.

House Edge ─ Fordelen casinoet har overfor spilleren. Uttrykkes i prosenter.

House Rules ─ Reglene som styrer et spill på et hvert bestemt bord.

Kelly Betting System (Kelly Criterion) ─ Et system hvor spilleren satser prosentvis av en bankroll som er lik spillerens fordel målt i prosenter.

Insurance ─ En innsats utenfor hovedpotten om at dealeren har blackjack, som er tilgjengelig når dealerens synlige kort er en Ess. Dette begrenses til halvparten av spillerens opprinnelige innsats.

Las Vegas Strip Rules ─ De mest vanlige reglene på Las Vegas Strip casinoer.

Late Surrender ─ Når en spiller overgir hånden for å få halvparten av hans opprinnelige innsats tilbake, etter dealeren sjekker hans hole card og han ikke har blackjack.

Martingale Betting System ─ Et styringssystem for penger som krever at spilleren dobler hans innsats etter hvert tap.

Mechanic ─ En dealer eller en spiller som bruker "quick fingers" for å jukse med kortene.

Mucker ─ En spiller som jukser ved å legge til fordelaktige kort i en dekk bestående av flere kortstokker.

Multi-level Count ─ Et system for korttelling som bruker tellingsverdier høyere enn pluss eller minus en.

Multiparameter System ─ Et system for korttelling som sporer minst to separate tellinger. I de fleste tilfeller kombineres et hovedsystem med et side-tellingssystem som å telle ess.

Multiple-Deck ─ Et blackjackspill som spilles med to eller flere kortstokker blandet sammen.

Natural ─ En hånd hvor de to første kortene har verdien 21 ("blackjack").

No double after Split ─ En regel som forbyr doubling down etter et par er splittet.

Paint ─ Et billedkort, Konge, Dame eller Knekt.

Pat Hand ─ En hard hånd med en verdi mellom 17 og 21.

Perfect Pairs ─ Et side bet hvor de to første kortene utdelt til spilleren vil være et par.

Pit Boss ─ Casinoansatt som er stasjonert i pit'en og overvåker bordspillet og dealerne.

Plug ─ Når kort som ikke har blitt spilt plasseres med forkastede kort før kortene blandes.

Plus/Minus Count ─ Et annet navn for "Hi-Lo"-systemet for korttelling.

Point Count ─ I systemer for korttelling er dette nettoverdien av korttellingen mot slutten av hver hånd.

Positive Count ─ Et korttellingssystem som indikerer om kortstokken er rik på kort med verdien 10.

Preferential Shuffling ─ En metode for å hindre korttelling ved å blande kortene tidligere og ofte.

Push ─ Dersom spillerens og dealerens hånd er av samme verdi og spillerens innsats returneres.

Resplit ─ Å dele par nummer to formet i en hånd etter splitting av et første par.

Round ─ En komplett del av spillet der alle spillerne har handlet i henhold til deres hender og gevinster har blitt betalt og tap har blitt samlet inn.

Running Count ─ Telling av poeng i begynnelsen av hver utdeling i korttelling.

Session ─ Den totale tiden en spiller har brukt på gambling uten pause.

Shoe ─ En boks som holder opp til åtte blandede kortstokker. Brukes av dealeren til å dispensere kort.

Shuffle ─ Aktiviteten å tilfeldig blande kortene før spill.

Shuffle-Tracking ─ Å holde et øye med blandingen for å finne ut hvor de fleste Ess'ene og billedkortene er, for deretter å kutte kortstokken slik at disse kortene kommer inn i spillet.

Shuffle Up ─ En metode for å hindre korttelling ved å blande kortene tidligere og ofte.

Side Count ─ Å spore et spesifikt kort med å telle separat fra poengtellingen.

Single Deck Blackjack ─ Blackjack spilt med kun en kortstokk bestående av 52 kort.

Six Deck Blackjack ─ Et blackjackspill som spilles med 6 kortstokker. Dette er den mest vanlige formen for blackjack.

Soft Hand ─ En hånd som består av en Ess som kan regnes som enten 1 eller 11.

Soft double ─ Doubling down med en soft hånd.

Split ─ Å splitte et par med to like kort for så å spille dem som to separate hender.

Spooking ─ Hvor en person jukser ved å se på dealerens hole card ved å stå bak dealeren. Han eller hun videreformidler deretter kortets verdi til spilleren.

Stand ─ Dersom en spiller nekter å motta flere kort.

Stand-off ─ Dersom en spillers og en dealers kort er av samme verdi og spillerens innsats returneres.

Steaming ─ En tapende spiller som har mistet kontroll over følelsene og som satser vilt og hensysnløst.

Stiff Card ─ Dealerens synlige kort har verdien 2 til 6.

Stiff Hand ─ Spillerens hånd har verdien 12 til 16.

Surrender ─ Når en spiller gir seg for å få halvparten av den opprinnelige innsatsen tilbake.

Table Limits ─ Det maksimum og minimum veddemålsbeløpet som tillates for hver spiller per runde av spillet.

Ten-Poor Deck ─ En kortstokk bestående av et lavt antall kort med verdien 10.

Ten-Rich Deck ─ En kortstokk bestående av et høyt antall kort med verdien 10.

Ten-Value Card ─ Et kort med verdien 10.

Third Baseman ─ Spilleren som sitter på den siste plassen til høyre for dealeren.

Tie ─ Når spillerens og dealerens hender er av samme verdi og spillerens innsats returneres.

True Count ─ Det totale antallet poeng delt på antall kortstokker i boksen.

Twenty-One ─ Et annet navn for "blackjack".

Unit ─ Summen av en innsats.

Up Card ─ Det første kortet som spilles av dealeren, som er plassert med billedsiden opp.

Vigorish ─ Fordelen casinoet har overfor spilleren. Uttrykkes i prosenter.

Whale ─ En av de største satserne på et casino.

Win Rate ─ Den gjennomsnittlige summen en spiller vinner hver time.

Del med Venner

Best casinos

Bonus € Besøk
1000 KR Spill nå!
$1400 Spill nå!
1000kr Spill nå!
1000€ Spill nå!
$400 Spill nå!

Blackjack News

32Red har kjøpt opp Roxy Palace

32Red - en operatør på nett basert i Storbritannia har annonsert at de har kjøpt opp Roxy Palace nett-kasino. Avtalen er verdt £8.4 millioner. 32Red ville betale £2 millioner kontant og utstede 10 millioner ... les mer

Blackjack på Bet365

Bet365 er et kjent spill-merke som har vært svært populært blant fans av sports-spill. Etter Bet365 åpnet deres casino-seksjon har de utvidet deres tilbud og har nå mer enn 14 millioner spill som kan nyte både ... les mer

Fordeler ed regulering av spill på nett

En nylig undersøkelse av Michigan State University business-forskere viser at kontrollert regulering av gambling på nett kan ha fordeler for industrien og beskytte kunder. I 2006 signerte president George W. Bush Unfair Internet ... les mer

les mer